Γονιδιακή έκφραση (ποσοτικός προσδιορισμός) για αναπτυξιακούς παράγοντες Εκτύπωση
Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2010 22:39

 

  • EGF (καρκινογένεση)
  • VEGF (αγγειογένεση)
  • VEGF-C (λεμφαγγειογένεση)